خدمات جوشکاری  درباره جوشكاري و تاريخچه آن
اصول راديوگرافي و ساختمان فيلم آن
الکترودهاي پوشش دار براي جوشکاري قوسي چدنها به روش الکترود دستي SMAW
طراحي اتصالات جوشي در مخازن تحت فشار
سلامت و ايمني در جوشكاري
 (شرکت هپکو اراک)
راهنماي مشخصات فني رويه جوشكاري
Welding Procedure Specification (WPS)
خوردگي بين دانه اي در فولادهاي زنگ نزن آستنيتي جوشكاري شده
Intergranular Corrosion in Austenitic stainless steels
فايلهاي تصويري از انواع فرايند هاي جوشكاري ،برشكاري ،پخزني
قسمت اول : فرايند هاي جوشكاري (saw , smaw)
قسمت دوم : فرايند هاي برشكاري (automatic arc cutting , cutting machine)
قسمت سوم : روشهاي پخزني (automatic gas cutting bevel,mechanical berel,wire brush)
عكس هايي زيبا از انواع فرايندهاي جوشكاري مخصوص زمينه دسكتاپ
welding wallpaper
Free Journal Download
آخرين مجلات جوشكاري ايساب منتشر شده
THE ESAB WELDING AND CUTTING JOURNAL
svetsaren_1_2003
svetsaren_2_2003
Svetsaren_1_2004
svetsaren_1_2005
Svetsaren_2_2005
Svetsaren1_2006LR
Svetsaren_1_2007
Svetsaren_1_2008
دانلود مجلات جوشكاري جديد
FREE Article Download
اثر ضريب انبساط حرارتي در ترك خوردن خستگي در مخازن فولادهاي زنگ نزن جوشكاي شده
(بررسي نمونه اي)
Effect of CTE on Fatigue Cracking of Stainless Steel Vessels (case study
دانلود متن لاتين
ترجمه متن لاتين
NDTآموزش
Nondestructive Testing
(vt-mt-pt-ut-rt)
( power point ) NDT فايل آموزش
دانلود رايگان نرم افزار شناسايي و انتخاب مواد
(كليد فولاد)
Key to Steel CD ROM Edition 2005
Free Journal Download
AWS welding journal مجلات جوشكاري
2004-12-wj
2005-01-wj
2005-02-wj
free welding book download
دانلود كتاب طراحي اتصال جوش
Welded joint design Third edition
by : John Hicks
آشنايي با تست جوشكاري و دستورالعمل جوشكاري
(wps & pqr)
مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران
علائم استاندارد در جوشكاري ، لحيم كاري و تست هاي غيرمخرب
standard symbols for welding , brazing , and nondestractive examination
(AWS A2.4)
راهنماي واحدهاي متريك مورد استفاده درجوشكاري صنايع
metric practice guide for the welding industry
(AWS A1.1)
free welding book download
دانلود كتاب جوشكاري فولاد بدون ترك هيدروژني
Welding steels without hydrogen cracking
by : N BAILEY, F R COE,T G GOOCH,P H M HART,N JENKINS and R J PARGETER
free welding book download
جوشكاري اصطكاكي
Friction Stir Welding
(FSW Welding)
جوشكاري فولادهاي زنگ نزن و انتخاب گاز محافظ
Welding of Stainless Steels & Selection of Shielding Gases
free welding book download
كتاب راهنماي ازمي بخش 9 - كيفيت جوشكاري
CASTI Guidebook to ASME Section IX - Welding Qualifications
كتاب راهنماي ازمي بخش 8 - مخازن تحت فشار
CASTI Guidebook to ASME Section VIII - Div.1 - Pressure Vessels
كتاب راهنماي ازمي بخش 2 - انتخاب مواد
CASTI Guidebook ASME Section II - 2000 Materials Index
كتاب آبي انتخاب مواد كستي - انتخاب فيلر جوشكاري
CASTI Metals Blue Book - Welding Filler Metals
free welding book download
كتاب ماشينكاري و جوشكاري ليزري
Laser Machining and Welding
نوشته
N. RYKALIN, A. UGLOV and A. KOKORA
free welding book download
كتاب دستورالعمل هاي جوشكاري لوله ها
Pipe welding procedures
نوشته
Hoobasar Rampaul
طراحي و ساخت مخازن بزرگ تحت فشار پايين
API PETRO STD 620
Design and Construction of Large , Welded , Low-Pressure Storage Tanks
مخازن جوشكاري شده فولادي براي ذخيره مواد نفتي
API STANDARD 650
Welded Steel Tanks for Oil Storage
American Petroleum Institute
ارزيابي جز به جز جهت دوري از خزش
API 579 COMPONENTS OPERATING IN THE CREEP REGIME
AN Overview Of the API Section 10 : Assessment Of Components Operating
in the Creep Regime
EWE 2000 - SLV DUISBURG GMBH
content :
Welding processes and equipment -basics-
Materials and their behaviour during welding -basics-
Construction and design -basics-
Welding processes and equipment -advanced-
Material and their behaviour during welding -advanced-
Construction and design -advances-
Fabrication, applications engineering -advanced-
free welding book download
كتاب تكنولوژي سيستمي جوشكاري ربات ها
Welding Robots Technology System
Technology, System Issues and Applications
by : J. Norberto Pires, Altino Loureiro and Gunnar B?lmsjo
پارامتر هاي موثر درجوشكاري رباتيك
free welding book download
جوشكاري آلومينيوم و آلياژهاي آن
The welding of aluminium and its alloys
BY : Gene Mathers
فايل هاي تصويري زيبا از انواع فرايند هاي نوين اتصالدهي-جوشكاري-لحيم كاري نرم-لحيم كاري سخت
Attractive Video Clips for Joining-Welding-Brazing-Soldering
download free video files
Aluminium to Copper brazing لحيمكاري آلومينيوم به مس
Brazing Aluminum لحيمكاري آلومينيوم
Copper Soldering لحيمكاري مس
Electron Beam welding titanium (EBW) جوشكاري پرتو الكتروني تيتانيوم
friction pipe welding (FSW) جوشكاري اصطكاكي لوله
High Frequency Plastic Welding Machine جوشكاري فركانس بالا پلاستيك
Join Brass to Aluminum and impact test اتصال برنج به آلومينيوم و تست ضربه
laser beam welding (LBW) جوشكاري با اشعه ليزر
steel brazing لحيم كاري فولاد
Thermite welding (TW) جوشكاري ترميت
ulterasonic aluminium welding (USW) جوشكاري آلتراسونيك آلومينيوم
ulterasonic steel welding (USW) جوشكاري آلتراسونيك فولاد
underwater welding جوشكاري زيرآبي - جوشكاري خيس
تأثیر ترک بر رفتار خوردگی حفره ای در فلز های جوش AISI 304L با تغییر نسبت کروم معادل به نیکل معادل
Pitting corrosion behavior on crack property in AISI 304L weld metals
with varying Cr/Ni equivalent ratio
دانلود مقاله انگليسي دانلود ترجمه فارسي
منبع : www.elsevier.com
ویژگی ریزساختاری HAZ در جوش های فولادهای زنگ نزن فریتیAISI 444
Microstructural characterization of the HAZ in AISI 444 ferritic
stainless steel welds
دانلود مقاله انگليسي دانلود ترجمه فارسي
منبع : www.elsevier.com
free welding book download
Resistance Welding book
Fundamentals and Applications
Hongyan Zhang and Jacek Senkara
كتاب جوشكاري مقاومتي
مراحل ساخت ونصب مخزن تحت فشار
according to ASME SEC.VIII
pressure vessel welding
ترجمه شده توسط :  کارشناس مهندسی تکنولوژی جوشکاری
free welding book download
Welding processes handbook
هندبوک فرایندهای جوشکاری
by : Klas Weman
مقاله جامع در باره آلومينيوم و آلياژهاي آن
Aluminium and aluminium alloy
Suranaree University of Technology May-Aug 2007
دانلود نرم افزار طراحی مخازن تحت فشار (طراحی هد )در فرمت اکسل
Elliptical Head ver 2.11
Flanged and Dished Head ver 2.13
Heispherical Head ver 1.1
Toriconical Head ver 1.1
دانلود استاندارد ایزو 3834 به صورت کامل - الزامات سیستم مدیریت کیفی جوش
prEN ISO FDIS 3834-1
prEN ISO FDIS 3834-2
prEN ISO FDIS 3834-3
prEN ISO FDIS 3834-4
prEN ISO FDIS 3834-5
N_100_ISO_TR_3834-6
مشخصات فنی احداث و راه اندازی خطوط انتقال مواد نفتی
بخش اول : مقدمه
بخش دوم : احداث خطوط لوله (جوشکاری-بازرسی خط جوش)محتوا
بخش سوم : کنترل خوردگی
بخش چهارم : پیوستها
فرستنده فایل : مهندس
روش تست هيدرواستاتيك - پروژه خط لوله 5 اینچ
دوره آموزشی کنترل کیفی- piping
فرستنده فایل :
دوره آموزشی کامل از بازرسی فنی جوش
به زبان فارسی
فرستنده فایل :
فرآیند جوشکاري قوس الکتریکی
با سیم جوشهاي توپودري و حفاظت گاز
(نوع پودر فلزي)
به زبان فارسی
تهیه
بررسی تأثیر تنش بر روی شکست فولاد
A 516 -Gr70
جوشکاری شده در محیط حاوی
H2S
مرطوب
دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بررسی تاثیر زاویه راس الکترود بر سختی ناحیه جوش در جوشکاری تنگستن با گاز
محافظ آلیاژ تیتانیم
(Ti-6Al-4V )
دانشگاه صنایع و معادن ایران
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، پردیس شهید عباسپور دانشگاه
شهید بهشتی
جوشکاري با قوس الکتریکی زیرحفاظت پودر
(زیرپودري)
Submerged arc welding
(SAW)
بررسی تجربی اثر سرعت غلتک ، زمان عبور و شدت جریان در اندازه دکمه جوش مقاومتی غلتکی
دانشگاه تهران
تأثیر ترکیب مختلف گازهای محافظ روی خواص مکانیکی و شیمیایی فلز جوش
awsدانلود استاندارد های
D17.1 D17.1M-2010_2
D17.2 D17.2M-2007
D17.3 D17.3M-2010
[,a;hvd

[,a gdcv - [,a hwx;h;d - [,a \vj, hg;jv,kd - [,a jd' - [,a ld' - [,a`davtji - [,a 'hc - [,a fvr -[,a jk'sjk -[,aht hs nfgd, -[,a lrh,ljd - rvrvi [,a - ;hv [,a;hvd -hsjonhl [,a;hv - [,a cdc Hf - [,a;hvd l[hkd -gpdl ;hvd - shgnvdk' -fvdcdk' - onlhj vhnd,'vhtd - onlhj hk nd jd - shoj lock - shoj fv[ -shoj hj,l,fdg - hdlkd nv [,a;hvd - [,a;hvd shojlhk - qn cgcgi - ud,f [,a -hsjonhl fhcvs [,a;hvd -ayg \v nvhln - hofhv [,a;hvd- lv;c \C,ia , liknsd [,a hdvhk - n;jv ;,;fd - liknsd fdk hglggd [,a - fhcvs fdk hglggd [,a -hk nd jd -vhndn'vhtd - Hgjvgs,kd; - haui hd;s - haui 'hlh -\vj,k'hvd- ]rvl'd -jhtks [,a -nh;jdgdjd - hghk'dak -nd fd jd jd -qvdf hxldkhk [,a -hsjhknhvn hd nfgd, hs - hsjhknhvn hs, - hsld - ljhg,vCd [,a -Hik - ls-jdjhkd,l- Hg,ldkd,l- ]nk - [,a;hvd fvk[ -fvkc- hkjohf tgc [,a - tdgv ljhg - [,a;hvd `ghskd; - [,a ]nk - n;li [,a - idnv, hsjhjd; -jv; - \v,sdjd -hsg' -'g [,a - hsghj -hsfhj - [vrh gs - hsjhn ,gndk'